top of page

הקרנות בשכונות | Movies in the Neighborhood

מתחילת הדרך הפסטיבל מיצב את עצמו כפסטיבל חברתי, המבקש להנגיש קולנוע איכותי לכולן, ומתרחש בתוך וברחבי העיר במטרה להכליל את האוכלוסיות המגוונות של ירושלים.

אנחנו בוחרות בקפידה את התכנים המתאימים בעינינו לכל שכונה, כדי לשמור על הרגישויות הספציפיות של כל קהילה אבל לא מתפשרות על איכות וחדשנות של מיטב הקולנוע הנשי המקומי והעולמי.


ההקרנות פתוחות לקהל הרחב ללא תשלום - בואו לחגוג איתנו קולנוע של נשים!

בין חומות

Between Walls

כופר-נפש.jpg

אמהות אבודות

Lost Mothers

כופר-נפש.jpg

ביערות האלו

These Woods

כופר-נפש.jpg

חורים

HOLES

כופר-נפש.jpg
bottom of page