top of page

   סרטים בשכונות    عروض في الأحياء  Movies in the Neighborhood  

מתחילת הדרך הפסטיבל מיצב את עצמו כפסטיבל חברתי, המבקש להנגיש קולנוע איכותי לכולן, ומתרחש בתוך וברחבי העיר במטרה להכליל את האוכלוסיות המגוונות של ירושלים.

אנחנו בוחרות בקפידה את התכנים המתאימים בעינינו לכל שכונה, כדי לשמור על הרגישויות הספציפיות של כל קהילה אבל לא מתפשרות על איכות וחדשנות של מיטב הקולנוע הנשי המקומי והעולמי.


ההקרנות פתוחות לקהל הרחב ללא תשלום - בואו לחגוג איתנו קולנוע של נשים!

ידיים מלאות

Full Hands

כופר-נפש.jpg

ענבל פרלמוטר - אם זה נגמר

Inbal Perlmutter - If You Let Me Go

כופר-נפש.jpg

שלושתנו

The three of us

כופר-נפש.jpg

העיר האחרת

THE OTHER CITY

כופר-נפש.jpg
bottom of page