top of page

תחרות סטודנטיות
סרטי גמר 
2022

הפסטיבל לסרטי נשים בירושלים גאה לפתוח את המסגרת
ל״תחרות סרטי סטודנטיות - סרטי גמר״
ומזמינה יוצרות להגיש סרטי גמר עד 30 דקות בתחומים הבאים:
עלילתי, דוקומנטרי ואנימציה
מועד אחרון להגשת מועמדות 30.12.2021 
ניתן להגיש סרטים שהופקו ב2021-2022
הפסטיבל יתקיים ב4-7.4.2022
יש להגיש סרטים אך ורק על פי התקנון המפורסם בנהלי ההגשה.
 
בהצלחה!

bottom of page