מועד סגירה: יום ראשון, 16/01/2022 בשעה 12:00 בצהריים

 1. מידע כללי:
  מיזם "קצרות", בשיתוף קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל סרטי נשים בירושלים, אשר זו שנתו השלישית, קם במטרה לעודד, לחשוף ולפתח יצירה נשית ישראלית מקורית. יוצרות קולנוע מוזמנות להגיש הצעות לפיתוח סרט קצר באורך של 5-15 דקות. ההצעות שייבחרו בהליך הלקטורה יוצגו במסגרת אירוע פיצ'יניג שיתקיים בפסטיבל סרטי הנשים בירושלים 2022. חמשת ההצעות הזוכות באירוע הפיצ'ינג יזכו במענקי פיתוח בסך 7000 ₪ כל אחת.   

 2.  כללים:
  1.    קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל סרטי הנשים בירושלים יפרסמו בציבור את דבר קיום המיזם.
  2.    לפרויקט רשאיות להגיש יוצרות קולנוע העומדות בקריטריונים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות והספורט.
  3.    הצעות תתקבלנה באמצעות הגשה מקוונת באתר קרן גשר לקולנוע רב תרבותי בין התאריכים ה- 14/12/2021 ועד ל- 16/01/2022 בשעה 12:00 בצהריים.
  4.    ההצעות ייבחנו ע"י צוות לקטורים/ות וע"י הוועדה המקצועית של המיזם. היוצרות שהצעותיהן יבחרו לעלות שלב, יוזמנו להציג את הצעתן באירוע פיצ'יניג שיערך במסגרת פסטיבל סרטי הנשים בירושלים בתאריך ה 07/04/2022 
  5.    בעלות זיקה או עניין ישיר או עקיף לקרן גשר לקולנוע רב תרבותי ולפסטיבל סרטי הנשים, ובכלל זה חברות הנהלה, לקטוריות, וחברות הוועדה המקצועית לא יוכלו להגיש הצעות.

 3. נוהל עבודה: 
  1.    צוות לקטורים/ות יבחנו את ההצעות המוגשות ויבחרו את המשתתפות שיעלו לשלב הפיצ'ינג.
  2.    חמשת היוצרות הנבחרות במסגרת הפיצ'ינג, יזכו במענק לפיתוח תסריט ולווי תהליך הפיתוח.
  3.    אירוע הפיצ'ינג יתקיים ב7/4/2022 (ייתכנו שינויים), בפורמט המתאים להנחיות משרד הבריאות באותה העת.
  4.    מענק הפיתוח יוענק ליוצרות בכפוף לחתימת הסכם מול קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ובהתאם לאבני הדרך שיקבעו בהסכם.
  נוהל ביצוע השקעת הקרן:
  5.    הסכם מפורט ייחתם בין מגישות הבקשה של הפרויקטים הנבחרים, מול קרן גשר לקולנוע רב תרבותי.
  6.    לוח הזמנים שיקבע בהסכם לגבי כל אחת מאבני הדרך בפיתוח התסריט מחייב את יוצרות הסרט.
  7.    במידה ואחד או יותר מהפרויקטים יופקו, תחויב היוצרת לפרסם בכותרות הסיום של הסרט, את מעורבות הגופים השותפים בפיתוח באמצעות הלוגו והכותרות שיימסרו לה ע"י קרן גשר לקולנוע רב תרבותי והפסטיבל. 

 4. מסמכים נדרשים להגשה: 
  ההגשה תתבצע באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של קרן גשר , לדף ההגשה. 
  בנוסף למילוי פרטים כללים אודות ההצעה ומגישת הפרויקט, יש להעלות את הקבצים הבאים בגוף ההגשה: 
  1.    חובה- תקציר הסרט עד 100 מילים  - יש להגיש בעילום שם
  ב-קבצים מסוג PDF , גודל פונט 14 , רווח בודד:
  2.    חובה- סינופסיס, עד עמוד אחד - יש להגיש בעילום שם
  3.    חובה- הצהרת כוונות עד עמוד אחד – יש להגיש בעילום שם
  4.    חובה- ניסיון מקצועי של היוצרת, עד עמוד אחד. 
  5.    רשות- לינק לעבודה קודמת או לצילומי רפרס- יש להגיש בעילום שם 
  שימו לב!- פרטים מזהים במסמכים הנדרשים בעילום שם  יגרמו לפסילת ההגשה (נכון גם לגבי עבודות קודמות וצילומי רפרס); זאת על פי המבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע: החל משנת 2019, חובת המוסד להעביר לבחינת הלקטורים/ות תסריט בלא ציון שם המבקש (תסריטאי/ת, במאי/ת או מפיק/ה). לפיכך שמות יוצרי הפרויקט לא יועברו ללקטורים ויישמרו במערכת. כמו כן חומרים מצולמים (כגון: עבודות קודמות, יצירה בתהליך עבודה וכו'), יוגשו לקרן ללא פרטים מזהים מלבד שם היצירה. 

 5. כללי:
  1.    המיזם אינו מיועד לסרטי גמר של סטודנטיות או יוצרות הנמצאות במסגרות לימודיות.
  2.    הוועדה המקצועית שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו, או לבטל את המיזם,  אם לא ימצא הצעות ראויות ע"פ כללים ונהלים אלה או ע"פ שיקול דעתה.

בהצלחה!