top of page

קצרות
2022

קול קורא לפיתוח סרטים עלילתיים קצרים
 מיזם "קצרות", בשיתוף קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל סרטי נשים בירושלים, אשר זו שנתו השלישית, קם במטרה לעודד, לחשוף ולפתח יצירה נשית ישראלית מקורית.יוצרות קולנוע מוזמנות להגיש הצעות לפיתוח סרט קצר באורך של 5-15 דקות. ההצעות שייבחרו בהליך הלקטורה יוצגו במסגרת אירוע פיצ'יניג שיתקיים בפסטיבל סרטי הנשים בירושלים 2022. חמשת ההצעות הזוכות באירוע הפיצ'ינג יזכו במענקי פיתוח בסך 7000 ₪ כל אחת.

ההגשה פתוחה עד ה16.01.22 בשעה 12:00

bottom of page